Služby

18 let zkušeností PRÁVNÍKA a PERSONÁLNÍHO ŘEDITELE, z výroby a retailu, 

 díky kterým vám pomůžu nastavit procesy, vyškolit zaměstnance, provést audit, či nabrat ty správné pracovníky

Odměňování a HR Controlling


Nastavení HR směrnic a procesů- kompletní HR agenda


Školení zákoníku práce pro vedoucí pracovníky, Mistry a Managery

HR Audity

od 5000,-CZK


Externí Recruiter - nábor strategických, admin i výrobních pozic


Interim HR manager 


Školení a poradenství pro Retail i výrobu

 od 5.000,- za školení


Offboarding Expert

Partner při strategickém rozhodování Managementu


Pomoc při kontrole inspektorátu práce

máte vše řádně nastaveno? potřebujete doložit správná data kontrolnímu orgánu? 

Nastavení systému odměňování, Mzdové Mapy, či revize pracovních pozic

Teambuilding spojený se školením vedoucích pracovníků a ZP


Odměňování a HR controlling

Pokud i chcete být jistí, že máte správně nastavené systémy odměňování, že máte přístup k relevantním datům a rozhodujete se na základě relevantních ukazatelů, nastavíme společně systém kontroly a správného odměňování

HR Audit 


Ať už jste malá společnost, která nemá HR oddělení, či nastavené HR procesy, pomůžeme vám zjistit, co je vaší silnou stránkou a kde jako firma máte slabiny. 

Co Vám HR Audit přinese? 

- vždy vám přinese úsporu. VŽDY. Ať už v podobě finanční, lidské, či času

Součástí HR auditu může být: 

- Určení kritických míst ve firemních procesech

- Odhalení nenavazujících systémů a

- Mám správné lidi na správných místech? 

- Potřebuji propouštět, ale koho?

Cena: od 7.000,-Czk

Trvání: 

Mini audit - do 1týdne,   ¨

Grande Audit -   do 65dní

Nastavení HR směrnic a procesů

Máte zaběhlé a fungující procesy, ale vzájemně na sebe nenavazují? 

Nebo naopak nemáte fungující směrnice a tento systém je pro Vás nový? 

Jste start up a nevíte, o čem se tu mluví? 

Procesy Vám pomohou porozumět a posunout Vaše podnikání, 

Můžeme je společně nastavit, upravit, zrušit...


Cena: od 2.500,- Czk dle typu procesu
Délka: dle typu a složitosti - od 1hodiny ...

Externí Recruiter - nábor strategických, administrativních i výrobních pozic

Ať už máte jedno místo, nebo celý gauč volných pozic, pomůžeme Vám: 

  • s inzercí,
  • náborem
  •  obvoláním přihlášených kandidátů
  •  pozvánky na osobní i online pohovor
  • selekce  prvních kol, či kompletní nábor


Cena: od 10.000 
Průměrná délka náboru: 6 týdnů od zveřejnění inzerátu

Školení zákoníku práce pro vedoucí pracovníky, Mistry a Managery

Ať už hledáte školení pro Management, školení pro HR, či školení Mistrů ve výrobě, Směnových vedoucí, Vedoucích obchodu... 

Umíme kombinaci praxe  v Retailu i ve Výrobě a zákoníku práce

Cena: od 1500,- Czk/hod, od 6500,- Czk za osobní školení
Maximální velikost skupiny: 18 účastníků
Forma: Osobní
                Online forma školení za individuální ceny

Interim HR manager

Jedna z mých nejoblíbenějších HR činností, 

Od roku 2016 jsem působila u více než 12 ti firem jako Interim HR Manager, krátkodobá spolupráce se vždy překlenula do dlouhodobého partnerství

Interim HR se vám hodí, když: 

Váš stávající HR Manager:  

odchází,

onemocní, či odjíždí na dovolenou, nebo si jen potřebuje odpočinout, 

potřebuje mít volné ruce na důležitý projekt nebo potřebuje partnera pro nastavení fungujícího systému

Dokážeme nastavit procesy, podpořit nábor, zjednodušit reporting...


Partner při strategickém rozhodování Managementu

Nevíte, jak naplnit firemní vize, mise, strategie? 

Koho povýšit, nebo naopak, zda by někteří, z vašich zaměstnanců, měly palubu Vaší firmy opustit? 

Chcete zjistit, zda jste připravení na strategický růst, zda vám zisk pokryje náklady na personál? 

Expandovat, či zůstat u konzervativního plánu? 


Teambuilding spojený se školením vedoucích pracovníků a zákoníkem práce

.Chystáte výjezdní poradu? 

Nehcete jen klasické prezentování výsledků s následným běháním po lese? 

Umíme zařídit zážitkové teambuildingy, kombinované se školením komunikace,  s rozvojem znalostí v oblasti zákoníku práce, odpovědnsoti vedoucích pracovníků.

workshopy se stanovením KPI, určení projektových týmů

Mzdová Mapa
Mzdová Mapa

Nastavení systému odměňování, Mzdové Mapy, či revize pracovních pozic

Můj oblíbený HR Audit, který vyústí v nastavení systému odměňování a mzdové mapy. 

Po revizi pracovních pozic navíc můžeme navázat na NSP a CZ Isco, aby bylo vše nastaveno udržitelně, tedy napořád:)

Školení a poradenství pro Retail i výrobu

Školení vedoucích prodejen, prodavačů a prodavaček na zákonné požadavky, plánování pracovní doby, jak řešit problémové zaměstnance, co dělat v případě krádeže, pravidla komunikace se zákazníkem a vše to krásné, co práce na prodejnách přináší.

Školení Mistrů, pracovníků výroby na práva a povinnosti zaměstnanců, způsob komunikace, oznamování změn plánu výroby, plánování směn a fondu pracovní doby. Hromadné propouštění, či zvýšené nábory.

Co dělat, když zaměstnanci odmítnou plnit, či jak postupovat, pokud vedoucí nejedná de lege iuris.